De Klamp | Leeuwarden

Ca. 160 woningen over verschillende fasen

De Klamp, het vierde buurtschap van De Zuidlanden, bevindt zich aan weerszijden van de Wergeasterdyk en ‘kronkelt mee’ langs de loop van de Wurdumerfeart. Met de twee buurtschappen Techum en Wiarda aan de westelijke en oostelijke kant, is De Klamp gelegen in een landelijke omgeving.

Het straatbeeld van De Klamp is gevuld met verrassingen: interessante hoekjes en ruimtes worden afgewisseld met verrassende pleintjes waar uw kinderen kunnen spelen. Het resultaat hiervan is een buurtschap met een sterke eigen identiteit én de vriendelijke uitstraling van een Fries dorp.